Biznes

Podejme wsółprace

Opis ogłoszenia testowego - podejme wsółpracę

Treść zapytania 01.09.2017

Biznes

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż elektrowni fotowoltaic...

Olecko, dnia 01.09.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2016 Niniejszym zwracamy się prośbę o ofertę na dostawę i montaż elektrowni fotowoltaicznej o mocy 16,22 kW. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjności. ...